Några kommentarer om böckerna
"Ljusdals kommun"

Först villl jag tacka dig för din idé om att skapa dessa böcker, det är inte lätt att få tag i enkla bilderböcker med TSS för barn i förskolan. Jag jobbar som specialpedagog mot förskolan. Vi har barn i vår verksamhet som är i behov av alternativ kommunikation, vi använder idag TSS och vi jobbar på att få alla pedagoger på förskolorna i vårt utbildningsområde att se TSS som ett förhållningssätt mot alla barn. För att komma igång och vidare är det alltid bra med något konkret att hålla sig i och böcker är något sådant och som används dagligen i förskolan. Första gången jag kom i kontakt med dina böcker var genom nätet när vi, jag och en bibliotekarie, sökte böcker till det bokpåseprojekt som vi driver. Vi ville ha med böcker som vände sig till alla barn i verksamheten. Vi har ibland "lånat" dessa böcker ur bokpåsarna för att använda i verksamheten, annars är dessa bokpåsar ämnade att lånas av barn och förälder att ta hem för en kortare period.

Böckerna är uppskattade av pedagogerna och barnen. Jag hoppas att du har fler idéer om hur du kan utveckla, ev bygga på textmängden, i ev kommande böcker.

(Läs även lite mer under Inspirationberättelser - yrkesverksamma)

Agneta Nylund, specialpedagog Ljusdals kommun
"Arredalens förskola"

På vår förskola är det 60 barn inskrivna. 
Fyra barn har hörapparat och vi som pedagoger försöker att använda tecken som stöd för kommunikation. På detta sätt lär sig även de hörande barnen att teckna. 
Barnens föräldrar uppskattar detta och vi ser många fördelar.

Vi har många barn med ett annat hemspråk, och de har också nytta av att teckna och få stöd i sin svenskundervisning. Då passar böckerna "Tala med tecken". Bilderna är enkla och informativa.

Böckerna har ett bra format och är tryckta på kraftig kartong. Varje bok har sitt egna tema med ett register längs sidorna, vilket gör att det är lätt att hitta i böckerna.  
(nov 2013)     

Pedagogerna på Arredalens förskola, Jönköping
"En god investering - recension av boken Vi tecknar om känslor!"

"Jag skriver själv barnböcker som belyser känslor och EQ. Att producera en bok som ökar kommunikationen och förståelsen mellan människor genom tecken och gester gör det möjligt för barn med funktionshinder att medverka och bygger positiv interaktion mellan människor. Jag tycker att boken Tala med tecken -vi tecknar om känslor visar på med tydliga instruktioner samt bra illustrationer hur man visar ex känslan arg då både solen är arg. Fotbollen är hopskrynklad och barnet visar ett tydligt uttryck för känslan arg samt en tydlig instruktion hur man tecknar arg. Boken är lätt att bära med sig. Enkelt uppbyggd och ett bra komplement även för barn utan funktionshinder att lära sig teckna och på så vis skapa en gemenskap med andra barn med funktionshinder där t ex tecken krävs. Det finns fler böcker i serien som skall bli mycket spännande att läsa. Böckerna är en god investering helt enkelt"!

Charlotta Lagerberg-Thunes, beteendevetare och författare till böckerna om Popcornmannen Poppe
"Språkoteket i Tibro"

Vi har ett Språkotek, som i första hand vänder sig till förskolans arbetslag. De kan här få råd och stöd i sitt språkarbete och har också möjlighet att låna material.

Fr o m år 2013 har vi i förskolorna i vår kommun satsat extra på TAKK. Alla pedagoger har fått gå en kurs och vi har köpt in material där tecken används som ett komplement. Vi har nyligan köpt in böckerna "Tala med tecken" och blev genast förtjusta i dom. Bilderna är kul för barnen och oss vuxna och den förklarande texten är bra. Vi tycker också formatet är bra (litet för små händer). De pedagoger som har lånat böckerna har också gett god respons. Vi har provat dom i alla åldrar, från 1- till 6-åringar. Tack.

Specialpedagog Annelie Lönn, Tibro kommun
"Visningexemplar i Sundsvall"

Om man är intresserad av att titta på böckerna så finns visningsex. här på Habiliteringskliniken i Sundsvall.

Specialpedagog Margareta Hägglund, Habiliteringskliniken Sundsvall
"Vi kämpar på!"
Vi kämpar på!

Koalabjörnen Tom har inte börjat teckna själv än, men han gillar verkligen att sitta och bläddra i böckerna.

Småbjörnsskötare på zoo *(Obs! Påhittat inslag vi inte kunde stå emot att ta med.)
Om grundaren

Anette Grundahls hängivna arbete med tecken för barn har gjort henne till en betrodd källa bland föräldrar och pedagoger.

Hennes välkända bokserie Tala med tecken! har hjälpt många små och stora barn att utveckla deras språkförmåga.

Registrera dig -
100% GRATIS!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev Teckentips och lär dig mer om tecken för barn.
Förnamn:  
E-postadress: