Artikel

Tecken till tal på förskolan Karet

Historik:
I Umeå på Östra Ersboda ligger förskolan Karet. Förskolan startade 1988. Vi har ett upptagningsområde där många invandrare/flyktingar bor. Ca 69% av barn/föräldrar kommer från annan kultur/land. Förskolan Karet arbetar flygelvis. I grunden är det fyra avdelningar, men -06 gjorde vi om det till hela flyglar. 1 till 3års-avd blev så tunga, för barn som stod i kö hit var bara ettåringar. Belastningen och smågrupperna blev så stora att det var svårt att hantera. Nu har vi 34 barn från ett till fem år där vi alla hjälps åt över flygeln.

Lite om mig som skriver:
Jag är gift med Ulf som är vuxendöv sedan 1980. Min man har varit gravt hörselskadad sen mitten på 70-talet. 1991 Coclea-inplantat-opererades han och fick tillbaka en del av hörseln. Han behöver fortfarande förstärka språket med tecken (Ulf behöver inte teckna han har ett bra språk). Jag gick min första teckenkurs 1977. Det har hjälpt oss väldigt mycket i vår kommunikation med varandra och jag har kunnat hjälpa Ulf i samtal med andra.

1993 började jag arbeta här på Östra Ersboda. Jag kom då i kontakt med barn som inte kunde så mycket svenska. Jag började då använda enkla tecken så att barnen lättare skulle förstå och lära sig svenska. Mina dåvarande kollegor tyckte och trodde att jag gjorde det svårare för barnen att lära sig språket, men idag har det bevisats att det hjälper.

1995 började jag hålla kurser inom Umeå kommuns skolor och förskolor i TTT. Har sedan dess haft många kurser.

1997 började jag arbeta på Fsk Karet och här var det fler barn/föräldrar som kom från andra länder. Jag började informera vikten av att använda TTT till våra barn, men mina kolleger tyckte det kändes svårt och jobbigt att lära sig. Det tog några år innan vi fick igång en utbildning här på förskolan.

TTT på Karet:
Utbildningen i TTT fick all ordinarie personal gå och det var jag som så klart höll i den (billigt och lätt då jag finns i huset). Att arbeta med tecken till tal och förstärka det svenska språket med barn från annan kultur har hjälpt mycket. Vi har också barn (svenska) som inte hittar de rätta orden eller är sena i sin språkutveckling. Där har också TTT hjälpt. Redan under inskolningen börjar vi med TTT i samlingar och under matsituationer. Det är helt fantastiskt att se hur lätt barnen lär sig teckna. Vi har också veckans tecken över huset. Det har vi för att pedagogerna inte ska glömma att teckna. De äldre barnen tycker det är roligt att få nya tecken att kunna använda.

Ju äldre barnen blir desto mer tecken kan dom och man kan då teckna i många olika situationer. Då de äldre barnen börjar intressera sig för att skriva sitt och andras namn föds också intresset av att kunna teckna namn med hjälp av det tecknade alfabetet. Vi har det tecknade alfabetet uppsatt på väggar så att barnen lätt kan se. Varje fredag har vi sångskoj och då har vi alltid en sång vi sjunger med tecken. Då vi har vår/höst avslutning sjunger vi för föräldrar och syskon några sånger med tecken.

Många av våra föräldrar är intresserade och tycker det är helt fantastiskt vad barnen kan teckna. De små barnen kommer hem och tecknar saker som inte föräldrarna förstår. De kommer och frågar och vi visar också på ”veckans tecken”.   (jan 2012)