Artikel

Arbete och tankar på BVC kring barns utveckling

Jag heter Anna* och är BVC-sköterska. Vårt BVC har många barn som går på barnavårdscentralen. I nuläget ligger vi lite över 600 stycken (februari 2012). Vi är ett BVC med stora barnfamiljer.

Många skaffar här barn i tidig ålder (har flertalet föräldrar som är 22 år och har 3 barn, vissa med upp till 11 barn) och väljer att inte utbilda sig vidare. Detta går sen vidare generationer efter varandra med sjukskrivningar och depressioner och återigen tidigt barnafödande och samma sits igen. Känns som om vi måste börja påverka tidigt för att ge alla en tidig chans och få föräldrar att finna tillbaka till intresset med böcker, rim och sång och att tidigt lägga lite extra energi på sina barn. Händer ofta på denna ort att skola och studier ofta prioriteras bort. Vi har bland annat hög frånvaro på skolorna.

Vi är tre BVC-sköterskor som jobbar här med alla dessa barn och vi försöker hela tiden få fram vikten av att läsa för sina barn och lite pedagogik. Vi är även del i en stor familjecentral där många barn samlas flera gånger i veckan för gemenskap med öppna förskolan och BVC.

För att kunna förändra ett samhälle måste vi starta tidigt för att gynna barnens utveckling och kanske hjälpa dom till en bättre start och bra framtid med stora möjligheter. Era teckenböcker kommer att ligga framme och användas på vår familjecentral samt på BVC.

Känns som om vi måste stå på oss tidigt för att få föräldrarna att förstå vikten av att läsa för sina barn för att få upp intresset för böcker och även utveckla tal och den kognitiva förmågan. Kanske kan vi i det långa loppet gynna välmåendet i kommunen som har några av de högsta ohälsotalen i Skåne. Vi har t ex märkt att sen vi köpte in och började dela ut Pixi-böcker till barnen som belöning i stället för klistermärken har barnen större önskemål om att få sitta och läsa en bok i väntrummet. Små medel är ofta det som behövs och vi är tacksamma för minsta lilla.

Vårt BVC har väldigt gott samarbete med familjecentralen och öppen förskola men även skolan. Vi sätter oss och har möte med jämna mellanrum med skola och öppen förskola alla samlade och även bara vi och öppen förskola för att se om vi kan spåna och skapa idéer om förändring.

För att kunna förändra så måste alla vara samspelta och gå på samma linje. Tror att vårt tänk kanske inte gynnar oss idag eller imorgon men att vi kanske kommer se resultat om 2-3 år eller om 5-6 år.

Det är barnen som är vår framtid!
 

*Anna heter egentligen något annat, och vi har också valt att inte ange vilken ort det gäller.