Artikel

Ljusdals kommun

Först villl jag tacka dig för din idé om att skapa dessa böcker, det är inte lätt att få tag i enkla bilderböcker med TSS för barn i förskolan. Jag jobbar som specialpedagog mot förskolan. Vi har barn i vår verksamhet som är i behov av alternativ kommunikation, vi använder idag TSS och vi jobbar på att få alla pedagoger på förskolorna i vårt utbildningsområde att se TSS som ett förhållningssätt mot alla barn. För att komma igång och vidare är det alltid bra med något konkret att hålla sig i och böcker är något sådant och som används dagligen i förskolan. Första gången jag kom i kontakt med dina böcker var genom nätet när vi, jag och en bibliotekarie, sökte böcker till det bokpåseprojekt som vi driver. Vi ville ha med böcker som vände sig till alla barn i verksamheten. Vi har ibland "lånat" dessa böcker ur bokpåsarna för att använda i verksamheten, annars är dessa bokpåsar ämnade att lånas av barn och förälder att ta hem för en kortare period. Böckerna är uppskattade av pedagogerna och barnen.

Personalen använder TSS i sånger (de som redan har TSS samt sätter tecken till sånger som inte har bl a "Olle och Ellen sjunger......") och ramsor.

Vi har satt upp TSS-bilder i verksamheternas lokaler som ett stöd för både personal och intresserade barn, t ex i hallen (kläder), matrum (maträtter,dryck) o s v.

Det pedagogiska metodmaterial som används är Irene Johanssons "Babblarna" (böcker + plastfigurer).