Artikel

Arredalens förskola

På vår förskola är det 60 barn inskrivna. 
Fyra barn har hörapparat och vi som pedagoger försöker att använda tecken som stöd för kommunikation.
På detta sätt lär sig även de hörande barnen att teckna. 
Barnens föräldrar uppskattar detta och vi ser många fördelar.

Vi har många barn med ett annat hemspråk, och de har också nytta av att teckna och få stöd i sin svenskundervisning. 
Då passar böckerna "Tala med tecken". Bilderna är enkla och informativa.

Böckerna har ett bra format och är tryckta på kraftig kartong. Varje bok har sitt egna tema med ett register längs sidorna, vilket gör att det är lätt att hitta i böckerna.  (nov 2013)