Tecken för alla

Alla kan ha nytta och glädje av tecken och gester!

Om fler lär sig tecken så öppnas möjligheterna till större förståelse och kommunikation mellan människor! Man är bättre rustad inför livets olika möten och händelser. Det är många barn och vuxna som använder tecken och gester - som komplement till eller ersättning för talet, för att förstå och göra sig förstådd!

Vill du veta vad ditt lilla barn vill?
Med tecken och gester kan ni ”prata” med varandra - långt innan barnet lär sig tala! Man vet inte i förväg vilka barn, som kan behöva extra stöd i framtiden. Med tecken och gester ges alla barn samma förutsättningar från början! Att teckna med sitt barn är både enkelt och roligt!  Varför vänta?

Att tala med tecken och gester med sitt barn ger fördelar som:

 • snabbare språkutveckling
 • mindre frustration
 • stärker banden mellan förälder och barn

  Läs mer om forskning om tecken och gesters inverkan på barnets utveckling!

Tänk om... alla nyblivna föräldrar visste om möjligheterna med tecken och gester!
Tänk om... alla förskolor inför tecken som stöd!
Tänk om... teckenspråk blev något man lärde sig i grundskolan liksom engelska!
Som ringar på vattnet skulle allt fler komma i kontakt med och lära sig tecken!

Samhället har ett ökade krav på läs- och skrivfärdighet. Genom att investera i språkutveckling så rustar man barn och ungdomar bättre. Den tidiga barndomen och förskoletiden är viktig för språkutvecklingen och här kommer tecken och gester in!

Som förälder har man behov av att vilja lära känna sitt barn så fort som möjligt. Upplevelsen av att se sitt barn kommunicera och förstå vad barnet vill går inte att beskriva i ord! Man kan lätt förstå frustrationen att inte få andra att förstå vad man vill, ser, tänker och känner. Det finns en trygghet i att kunna uttrycka sina behov och bli förstådd. Med tecken och gester ges barnet möjlighet att vid mycket tidig ålder förmedla sig och lättare förstå omgivningen!

Här kommer några exempel, där man kan ha nytta av tecken och gester:

 • små barn innan de har talet
 • stöd till talet vid ord som är svåra att uttala
 • barn med försenat tal
 • förskolor som tecknar med hörande barn visar på en lugnare och mer harmonisk miljö
 • personer med språkstörningar
 • adoptivbarn, som kanske redan har ett språk
 • barn med Downs syndrom
 • barn med funktionshinder som t ex autism och Aspergers syndrom
 • döva och hörselskadade
 • när man behöver kommunicera ljudlöst, t ex då man behöver framföra något och redan sitter i telefon
 • arbetsplatser, där ljud har svårt att nå fram, t ex vid byggarbetsplatser
 • framföra meddelanden vid stora folkmassor
 • framförande av budskap via fönster, då någon är ute och någon är inne
 • när någon sover och man inte vill störa, t ex vilan på dagis
 • där man jobbar med små barn, t ex förskola och BVC
 • en uppmaning med tecken upplevs inte lika tråkigt och tjatigt som med ord
 • en brygga över till svenska språket för invandrare
 • när man turistar i främmande land och inte kan språket
 • vissa sportsammanhang
 • människor som jobbar inom vård och omsorg
 • vid sjukdom då man har svårt att tala - heshet, ont i halsen, ligger i respirator
 • människor som fått stroke
 • äldre människor med sämre hörsel
 • familj och vänner till alla som behöver använda tecken i sin vardag

Jag önskar mina barn det allra bästa här i livet - en önskan tror jag att jag delar med alla föräldrar! Tecken och gester är ett sätt att ge sitt barn en bra start i livet!