Om böckerna

De små böckerna har omtanke och kärlek inlagt i varje sida!

Tanken är att böckerna på ett enkelt, roligt och inspirerande sätt ska lära ut tecken – och leda till ökat intresse för böcker, läsande och lärande!

Böckerna presenterar tecken och gester på ett nytt sätt med roliga och härliga bilder, som tilltalar både stora och små.

  • passar små händer och är lätt att ta med överallt
  • spiralbindning för enkel användning – ett uppslag ligger still
  • flikar för att lättare hitta det ord ni söker
  • ord under varje bild, för att lättare lära sig känna igen ordbilder
  • cd-format – boken kan även förvaras i cd-ställ

Böckerna utgår från det svenska teckenspråket och tecken som stöd (TSS) till skillnad mot t ex Baby Signs, som till största delen utgår från det amerikanska teckenspråket (ASL).

I början kan boken användas mer som pekbok eller bilderbok, gärna tillsammans med en vuxen, som kan hjälpa till att tolka bilderna. I första hand ska bilderna locka både barn och vuxna att tycka det är roligt!

Inlärning av tecken från bok görs utifrån text- och bildbeskrivning främst av en vuxen, som sedan visar och använder tecknet i vardagliga situationer med barnet. Sedan kan man tillsammans tala och teckna kring bilderna, som inbjuder att tittas på många gånger och som stimulerar både fantasi och smilband. Fler och fler tecken kan vävas in efter hand. Vad gör figuren på bilden? Hur känner han sig? Vad har han på sig? Vad händer runtomkring?

Så småningom kanske barnet visar intresse för bokstäver och ordbild under illustrationerna och då kan man ta de första stegen som kan gå mot att lära sig alfabetet och ett ökat intresse för både böcker och läsning.

Varje bok innehåller tio tecken. På vänstra sidan finns en enkel teckenbeskrivning, som är tänkt att komplettera bilden till höger. Sedan finns också en mer förklarande text utifrån Svenskt teckenspråkslexikon eller liknande längst ner på textsidan. Samma tecken tas inte upp i flera böcker. I första boken finns t ex tecknet för sko. Därför finns inte sko med i boken om kläder.

Tala med tecken-böckerna och SignifiSense engagerar på flera sätt! Redan idag bidrar vi till fadderbarnet Mayi och en del böcker sponsrar olika verksamheter (t ex Nätverk Värmland), skänks för att dra in pengar till välgörenhetsauktioner (t ex Läkarmissionen) m m.

Första boken finns förutom via bokhandlare även hos en del bibliotek och förskolor, på vissa eftervårdsmottagningar, BVC och barnhabiliteringar runtom i landet - och även i Norge.

Boken riktar sig i första hand till föräldrar och barn från 6 månader, men självklart även till alla andra barn och vuxna som kan ha nytta och glädje av att teckna!

Tala med tecken är en planerad serie om ca 15 böcker till att börja med.

”I de här böckerna kan man slå upp tio tecken per bok. Färgrika och instruerande bilder gör det lätt och roligt för både vuxna och barn att upptäcka och lära sig tecken.”

Av Anette Grundahl - Tvåbarnsmamma och teckenförespråkare


Vision

   Ge alla barn bästa möjliga
   start i livet!

   Tecken och gester - en naturlig
   del av vardagen i kontakter med
   små barn!

   Möjligheter och fördelar med
   tecken och gester - för alla!