Vision

Min vision är att ge alla barn bästa möjliga start i livet!
Det är en oerhörd lycka att se sitt barn kunna ”tala om” vad han/hon vill redan som väldigt liten. För barnet är det en trygghet att kunna uttrycka sina behov, att förstå och bli förstådd, som är en viktig del i livet! Jag önskar att både barn och föräldrar ska få uppleva dessa underbara ögonblick så snart som möjligt! Tecken och gester hjälper er på vägen!

Man vet inte vilka barn, som kan behöva extra stöd i framtiden för att kommunicera. Med tecken och gester redan från spädbarnstiden ges alla barn samma förutsättningar från början!

Tecken och gester - en naturlig del av vardagen i kontakter med små barn!
En dröm är att kunna ge alla nyfödda barn den första boken - med föräldrarna som språkguide! Bara några få tecken kan göra livet både enklare och roligare. Det är inte så lätt att vara vare sig förälder eller barn alla gånger... Jag önskar att personal på BVC, på förskolor, inom sjukvården och andra yrkeskategorier i framtiden använder mer tecken och gester. Att lära sig kommunikation med tecken kommer att vara lika naturligt som att lära sig engelska i skolan. Små barn växer och blir stora, och som ringar på vattnet blir tecken och gester en naturlig del av vardagen och en tillgång i livets olika möten och skeenden.

Möjligheter och fördelar med tecken och gester - för alla!
Användandet av tecken och gester ökar kommunikationen och förståelsen mellan människor. Det öppnar fönster och bygger broar mellan både barn och vuxna, varav en del av olika orsaker dagligen använder tecken för att kommunicera.

För att lättare jobba med min vision har jag startat företaget och förlaget SignifiSense. Jag hoppas vi blir många fler som delar visionen framöver!

Jag önskar mina barn det allra bästa - en önskan jag tror jag delar med de flesta föräldrar! Tecken och gester bidrog till att ge både mina barn och oss som föräldrar bästa möjliga start på livets förunderliga resa! Detta vill jag dela med mig av till er!

 

Registrera dig -
100% GRATIS!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev Teckentips och lär dig mer om tecken för barn.
Förnamn:  
E-postadress:  
Bokpaket 2 - fem böcker!
Artikelnr: 55
Leveranstid: Tillfälligt slut
Klicka nedan för att se fler/större bilder.

Bokpaket med de fem första böckerna:

Tala med tecken!

Användbara tecken för bebisar och andra kommunikationssugna!

Vi tecknar om djur!

Tecken för våra vanligaste djur och andra tillhörande ord!

Vi tecknar om fordon!

Våra vanligaste fordon och ett par andra ord som hör till!

Vi tecknar om kläder!

Här visas de allra vanligaste plaggen plus ett par ord i sammanhanget!

Vi tecknar om känslor!

Ord kopplade till känslor - även visade med Smilfinken!

Böckerna utgår från det svenska teckenspråket och tecken som stöd (TSS) till skillnad mot t ex Baby Signs, som till största delen utgår från det amerikanska teckenspråket (ASL).

I början kan boken användas mer som pekbok eller bilderbok, gärna tillsammans med en vuxen, som kan hjälpa till att tolka bilderna. I första hand ska bilderna locka både barn och vuxna att tycka det är roligt!

Inlärning av tecken från bok görs utifrån text- och bildbeskrivning främst av en vuxen, som sedan visar och använder tecknet i vardagliga situationer med barnet. Sedan kan man tillsammans tala och teckna kring bilderna, som inbjuder att tittas på många gånger och som stimulerar både fantasi och smilband. Fler och fler tecken kan vävas in efter hand. Vad gör figuren på bilden? Hur känner han sig? Vad har han på sig? Vad händer runtomkring?

Varje bok innehåller tio tecken. På vänstra sidan finns en enkel teckenbeskrivning, som är tänkt att komplettera bilden till höger. Sedan finns också en mer förklarande text utifrån Svenskt teckenspråkslexikon eller liknande längst ner på textsidan. Samma tecken tas inte upp i flera böcker. I första boken finns t ex tecknet för sko. Därför finns inte sko med i boken om kläder.

Antal tecken: 10 st/bok
Kategori: vardag, djur, fordon, kläder, känslor