Presentation av de som hjälpt till med böckerna

Stort TACK till er alla!

Inte minst ett innerligt hjärtligt tack till mina barn Felix och Linn, som inspirerade mig att göra böckerna och till maken Anders, som stöttat och ställt upp i alla lägen!

Iréne Johansson

 Professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet, professor i fonetik vid Umeå univer-sitet, forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, egenföretagare. Hon har startat och lett  forskar- gruppen Handikapp & Språk under många år. Sedan sjuttiotalet har hon arbetat aktivt och varit en föregångsfigur i ämnet språkträning för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning. Irénes mångåriga forskning och arbete ligger till grund för Karlstadmodellen - en språkträningsmodell som används av många, såväl i Sverige som utomlands.

Karin Bengtsson

Jag är legitimerad logoped och lektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Karlstads universitet har varit min arbetsplats sedan början av 1990-talet och där har jag också bedrivit min forskarutbildning. Jag arbetade under flera år i forskargruppen Handikapp och språk. Jag är mycket intresserad av frågor som rör utveckling av förhållningssätt för att stötta språkut-veckling och delaktighet, och också av utveckling av pedagogiskt material. Teckenanvänd-ning ser jag som ett fantastiskt sätt att stötta såväl allas språkutveckling som allas möjlighet till delaktighet.

Förskolan Pingstliljan

Personal och barn vid förskolan Pingstliljan i Forshaga med speciellt tack till Siw Gisselfeldt.

Kristin Virén


Jag använder teckenspråk i arbetet, som fru och som mamma. Jag lärde mig mitt första tecken på gymnasiet, och blev så fascinerad att jag valde att lära mig mer. Nu är jag teckenspråkstolk och tycker fortfarande att det är ett mycket vackert språk. Min man är hörselskadad och vi vill att våra barn ska bli tvåspråkiga för hans skull.  


  
 

Jessica Keineby
Teckentolk

Åsa Thorsén Mogensen


Kulturpedagog. Mitt första möte med tecken var när vi i familjen tecknade med mina småsystrar. Efter några kurser började jag använda tecken som stöd i arbetet som personlig assistent. Jag har sedan använt tecknandet i musikaktiviteter med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och i grundskolans förskoleklasser. Störst glädje av mitt tecknande har jag när jag tillsammans med barn som använder tecken som stöd kan skapa en direkt och ömsesidig kommunikation.

Ann Hallberg
Förskollärare som läst vidare till specialpedagog och nyligen också läst talpedagogik. Ända sedan jag som 17-åring kom i kontakt med människor som saknade tal har jag intresserat mig för alternativ kommunikation. Tecken som stöd blev en del av min vardag då jag för 14 år sedan fick arbete på en träningsskola där flera av eleverna använde sig av tecken. Av en slump upptäckte jag då att min 1 1/2- årige son snabbt tog till sig de tecken jag visade hans syskon. Han uttryckte sig med tecken tills talet kom igång något halvår senare. För närvarande har jag precis börjat lära mig teckenspråk. Lägg till innehåll...

Wiola Frankén Boman
Grundare av Left is Right.

Carina Holmgård


Jag arbetar på Karlstads universitet som schemaadministratör. Jag är mamma till sex barn. Vi har använt boken lite på våra yngsta barn Linnea och Tobias och tycker att tecken är ett användbart område för att barn ska kunna förmedla sig på ett enkelt sätt.
 

Carina Hult

Kajsa Larsdotter

Farahangiz Rostamkhani

Helen Wigh

Anna Löthman

Tom Helmersson

Lasse Björklund
Illustratör

Anette Grundahl


Det är jag som gör böckerna med hjälp av alla fantastiska människor här ovan!

Jag är mamma till två härliga barn, varav ett har Aspergers syndrom. Har även tre bonusbarn, ett fadderbarn, är nybliven "faddermormor" och har numera även två tecknade barn, där jag anser mig ha delad vårdnad tillsammans med illustratören. Arbetar till vardags som tentamenssamordnare vid Karlstads universitet. Har tidigare även jobbat som ekonom, lokalsamordnare, antagningshandläggare och examenshandläggare. Tycker om nya utmaningar! Brinner för att sprida fördelarna med att använda tecken och gester med små barn och göra det till en naturlig del av vardagen för fler - varför inte alla?!
Motto: Ingenting är omöjligt - det omöjliga tar bara lite längre tid!