Forskningsrön om tecken och gester

Att tala med tecken och gester ökar barnets utveckling på olika områden:

  • språklig utveckling - gör det lättare för barnet att lära sig tala och börja tala tidigare - som att lära sig krypa innan man kan gå
  • kognitiv utveckling - ger bättre minne och ökad ordförståelse, ökar inlärning och stimulerar den intellektuella utvecklingen
  • socioemotionell utveckling - ökar barnets självkänsla och självförtroende; minskar tårar, skrik och frustration; stärker banden mellan förälder och barn, förbättrar samspelet mellan olika former av vårdare och barn, lämnar ett fönster till barnets värld och tillåter barnet att dela de vuxnas värld, ökar respekten för små barn

Barn får högre IQ och större ordförråd om de lär sig teckenspråk innan de börjar prata, enligt psykologer i USA.

Gester utvecklar barns språk! Läs mer i DN om vad amerikanska forskare kommit fram till i studie.

Det är väldigt roligt att vi kan delge er Anna Larsmalms uppsats "Språkutvecklande aktiviteter med hjälp av TAKK. En studie på en förskola". Här visas att pedagogerna på den aktuella värmländska förskolan upplever att tecken är bra för alla barns språkutveckling!

Tecknande barn finner språket - i Karlstads universitets tidskrift Magasinet nr 1/2010 finns en artikel med forskaren Carin Roos.

Från TV:s serie ”På resa med Homo sapiens, del 2/3” (UR 2008-09-07):
Forskare Amy Pollik: ”Gester är en stark kandidat till att vara den tidigaste kommunikationsformen som kan kallas ett språk.” Hon har bl a studerat schimpansernas språk. Apornas gester är mer betydelsefulla än ljuden de använder.