Döva och hörselskadade barn

Sveriges Dövas Riksförbund har gjort en folder där man reder ut skillnaden mellan svenskt teckenspråk och TSS. Läs här!  

Unga Hörselskadades vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor. De har tagit fram en broschyr om hur tvåspråkighet skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada. Läs här!